Download application json

להלן רשימה חלקית של הנושאים בהם מספקים שירות הכותבים של RESCUE בתחום הפסיכולוגיה:

 • פסיכולוגיה של המינים
 • הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
 • שינה והפרעות שינה בילדות
 • פסיכולוגיה של השואה
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי ומהבינאישי לקבוצתי
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית
 • פסיכולוגיה אבנורמלית
 • למידה
 • תפיסה
 • ניתוח שונות ויישומי מחשב
 • מדעי המוח
 • קשב חזותי
 • תיאוריות אישיות
 • נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
 • פסיכולוגיה בין-תרבותית
 • הזדהות עם קבוצות
 • עמדות ושכנוע
 • ליקויי קריאה
 • ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים
 • השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות
 • מחקר בפסיכולוגיה
 • התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה
 • ועוד. 맘마미아 다운로드.
Share Gothic otf download